Koniuchy

  

     JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

 

 

 

Koniuchem może być każdy kto zechce nim zostać, jednak nic na siłę. Musisz chcieć być Koniuchem.

 

 Co znaczy bycie Koniuchem?

 

Jest to zmiana twojego sposobu myślenia z „nie da się”, na „mogę wszystko”!

Nie liczy się twój poziom sprawności ale twoja chęć do zmiany. Możesz nie być pewny siebie ale musisz pozostać otwarty na zmianę.

Musisz chcieć się zmienić. Bo rozwój i progres, tego wymaga

 

Każdego obowiązuje wpisowe w wysokości 100zł. Jest to opłata symboliczna, jednorazowa. Jest to twój wkład w rozwój tej ekipy. W zamian dostajesz reprezentatywną koszulkę POLO i masz prawo korzystać ze wszelkich rabatów jakie uda się wywalczyć Koniuchom tzn zniżki na biegi, zniżki na odzież sportową, cokolwiek innego.

 

Najpierw dbamy o swoich, jednak nie zamykamy się na inne ekipy. Chcesz z nami trenować? Zapraszamy. Jednak wszelkie przywileje obowiązują tylko członków Koniuchy Team

 

   
                                                                                                                                              ????
                                                                                          

      

 

      REPREZENTOWANIE NA ZAWODACH

 

Nie chcemy narzucać z góry żebyś biegła/biegł w końskiej koszulce, jednak jeśli jesteś członkiem naszego teamu nie powinnaś/powinieneś biec w koszulce innej drużyny. W końcu zaraz przysięgniesz, nie jestem pomidorem!

 

 Podczas tras i wyjazdów na zawody bardzo mocno zalecana jest koszulka POLO reprezentatywna. Wyglądamy wtedy jak prawdziwa drużyna.

 

                                                                                                                                             ????

 

       

        REPREZENTOWANIE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

Jest to sprawa indywidualna i sami podejmujecie decyzje, jednak pamiętajcie że im więcej o tej drużynie słychać tym łatwiej jest przyciągnąć pomoc z zewnątrz i sponsorów. Reklama w mediach społecznościowych: facebook, instagram, snapchat oraz stronach internetowych bardzo mocno wskazana :)

Mocno zalegane hashtagi to: #koniuchy #koniuchyocr #koniuchyteam #zostankoniuchem 

 

                                                                                                                                               ????

 

          WYJAZDY NA ZAWODY

 

Każdy wyjazd na zawody będziemy się starali zorganizować wspólnie, żebyśmy spali w jednym miejscu. Wtedy jest najlepszy klimat. Oto w tym wszystkim chodzi, o sport i zabawę.

 

Więc jeśli chcesz gdzieś jechać na zawody to nie ukrywaj się z tym. Najpierw myślimy o kolegach, później o sobie.   

 

                                                                                   
                                                                                                                                              ????

   

         

TRENINGI

 

W zależności od tego jak często trenujesz obowiązuje cię zrzutka za treningi 

 

Jeśli chcesz trenować regularnie i osiągnąc największy progres to pakiet  8 trenigów za 100zł jest dla ciebie najlepszym wyborem

Jeśli chcesz trenować rzadziej to pakiet 4 treningów za 60 zł jest optymalnym rozwiązaniem

 Jeśli chcesz trenować sporadycznie to przynieś na trening 20 zł

 

Wszystkie zebrane pieniądze na końskich treningach przeznaczone zostają na rozwój i cele statutowe drużyny Koniuchy OCR 

 

OŚWIADCZAM IŻ :

 

 

Jestem świadomy tego że biegi przeszkodowe to sport ekstremalny i biorę udział w treningach drużyny KONIUCHY OCR na własną odpowiedzialność.

 

Mam ukończone 18lat.

 

*Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w treningu, lecz tylko za zgodą i pod opieką prawnego opiekuna

 

                                                                                                                                            ????
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PRZYSIĘGA KONIUCHA:

 

 

 

Ja KONIUCH!

 

Ślubuje!

 

Klub mój... Koniuchy OCR!

 

Barwa ma...pomarańczowo - czarna!

 

Ślubuje!

 

ZAWSZE i wszędzie, godnie reprezentować klub mój i barwę.

 

Z SZACUNKIEM i dumą nosić Koniuchowy znak mocy na klacie.

 

KAŻDEGO dnia starać się osiągać swój własny biegun!

 

JA KONIUCH – uroczyście przysięgam walczyć zawsze do końca i trwać w swoich postanowieniach treningowych!

 

DOPÓKI WALCZYSZ JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ!!!

 

NIGDY! Nie zostawie w potrzebie partnera z drużyny lub rywala na trasie.

 

ZAWSZE będe się stosować obowiązujących zasad fair play na zawodach i regulaminu sportowego drużyny!

 

ZAŚWIADCZAM ze nigdy nie bylem i nie będę pomidorem*!

 

PRZYRZEKAM!

 

GODNIE i z pełnym zaangażowaniem rywalizować na rzecz chwały naszej drużyny oraz ojczyzny na arenie międzynarodowej, pomnażając dorobek OCR POLSKA

 

????????

 

TAK MI DOPOMÓŻ BÓG I TRENER!!!

 

ŚLUBUJĘ!!!

 

PODPISUJĄC się swoimi własnymi kopytkami pod tą przysięgą KONIUCHA!!!

 

 

 

 

 ????????????

 

KONIUCHOWA INTEPRETACJA DEFINICJI "POMIDORA" 

 

*Pomidor = człowiek niezdecydowany, nieszczery i nielojalny.

Reprezentujący dwie lub więcej drużyn OCR jednocześnie.

Człowiek podający się za Koniucha a biegający w koszulce innej drużyny OCR.

Człowiek idący na łatwizne.

 

*INTERPRETACJA DEFINICJI POMIDORA NALEŻY DO WAS

 

 

 

????

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ - WWW.KONIUCHYOCR.PL
§ 1
1. Właścicielem strony www.koniuchyocr.pl [dalej: strona internetowa] jest Grupa sportów ekstremalnych Koniuchy [właściciel]
2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.
4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego,
adres IP.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Operatorem strony internetowej jest właściciel.
2. Przeznaczenie strony: strona służy do celów informacyjnych o postępach i wojażach drużyny Koniuchy OCR. Znajdziecie tu także nowinki i wyniki ze świata biegów przeszkodowych OCR.
3. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien korzystać ze strony
internetowej.
4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami
utworzenia strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw
właściciela.
5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 4 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt
4, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z
tym szkody.
§ 3
Usługi oferowane na stronie
Za pośrednictwem strony internetowej Właściciel świadczy drogą elektroniczną następujące usługi
a) usługę informacyjną, która polega na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do materiałów
tekstowych, graficznych i multimedialnych o tematyce dotyczącej OCR, które są udostępniane na
stronie internetowej;
b) usługę prowadzenia rankingu wewnętrznego naszej drużyny, której zasady świadczenia określa odrębny Regulamin;
c) usługę reklamową , która polega na publikacji materiałów reklamowych na stronie internetowej;
d) usługę kontaktu , która polega na umożliwieniu użytkownikowi wysłania do Właściciela zapytania
związanego z treściami zamieszczonymi na stronie internetowej;
e) usługę pobierania, która polega na umożliwieniu użytkownikowi pobierania fragmentów treści lub
całych plików udostępnionych na stronie Internetowej;
f) usługę dostępu do sklepu internetowego, która polega na umożliwieniu dostępu do
funkcjonalności pozwalających na dokonywanie zakupów (sklep internetowy funkcjonuje na zasadach
określonych w odrębnym Regulaminie).
§ 4
Odpowiedzialność za treść
1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
2. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz
sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość,
aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
3. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach
komunikacji indywidualnej.
4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na
których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami
odpowiada wyłącznie ich operator.
5. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z
linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe,
sprzeczne z prawem lub naruszające prawa osób trzecich. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi
bezzwłocznie po uzyskaniu (potwierdzeniu) informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów
linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie
właściciela.
§ 5
Prawa autorskie
1. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym
prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na
rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być
powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub
mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy,
dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że
regulamin stanowi inaczej, bądź działania te podejmowane są przez osoby, którym również
przysługują prawa do treści, które powielają, bądź rozpowszechniają.
3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego,
niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną
określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
§ 6
Wskazówki techniczne
1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować
różnice w wyświetlaniu treści.
§ 7
Ochrona prywatności
1. Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług,
archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony
nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.
3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie
służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi
dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i
odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i
adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania
użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej
administracji stroną.
4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i
hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz
skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w
obowiązujących przepisach prawa.
6. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
7. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim
nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych
albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie
tych informacji jest niedozwolone. Ponadto właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące
użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona.
8. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach,
jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez
policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych,
państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw
własności intelektualnej.
9. Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był
ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych
otrzymują jedynie osoby upoważnione przez właściciela, które są (będą) przeszkolone w odniesieniu
do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
10. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy
opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.
11. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony
lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych
statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np.
rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych
osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz
korzystać ze strony bez używania cookies. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej
przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
12. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i
odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się
Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail biuro@ocrpolska.org
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony,
jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.
2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je
właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@orcpolska.org
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny
regulamin będzie zamieszczony na stronie internetowej.
Stowarzyszenie OCR Polska

Koniuchy OCR

Koniuchy 

"Grupa Sportów Ekstremalnych Koniuchy "

REGON: 365236412

NIP: 5342524743

Kołczu: 665 401 444